Εταιρική Υπευθυνότητα

Η συνεισφορά σε ένα ισορροπημένο και βιώσιμο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον είναι σημαντική προτεραιότητα για τον Όμιλο. Στοχεύουμε διαχρονικά στην έμπρακτη υποστήριξη της Ελληνικής οικονομίας, και τη δημιουργία αξίας για το σύνολο της κοινωνίας, με οδηγό πάντα το όραμα και τις αξίες μας.
Έχουμε σχεδιάσει και ακολουθούμε ξεκάθαρες στρατηγικές σε όλους τους τομείς της κοινωνικής υπευθυνότητας, και υλοποιούμε το πλάνο μας σύμφωνα με τις αρχές και τις σύγχρονες προκλήσεις της βιώσιμης ανάπτυξης.

Ποιότητα & Ασφάλεια Προϊόντων
Αντιλαμβανόμαστε πλήρως την ευθύνη της προετοιμασίας και προσφοράς χιλιάδων μερίδων φαγητού στους πελάτες μας καθημερινά. Για το λόγο αυτό, η αδιαπραγμάτευτη ποιότητα και διασφάλιση των προϊόντων μας βρίσκεται στο επίκεντρο της δραστηριότητάς μας. Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες, εξειδικευμένος τεχνολογικός εξοπλισμός, χιλιάδες αναλύσεις και έλεγχοι διασφαλίζουν τη διατήρηση των υψηλών standards ποιότητας του Ομίλου.
Ανθρώπινο Δυναμικό
Οι άνθρωποι του Ομίλου αποτελούν την κινητήριο δύναμη στην ανάπτυξή του και την επίτευξη του ανταγωνιστικού του πλεονεκτήματος. Ο Όμιλος φροντίζει για ένα εργασιακό περιβάλλον το οποίο χαρακτηρίζεται από ίσες ευκαιρίες, συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση, αξιοκρατική αξιολόγηση και ανταγωνιστικούς μισθούς και παροχές.
Περιβαλλοντική Υπευθυνότητα
Ο σεβασμός στο περιβάλλον είναι μια σημαντική προτεραιότητα, για το λόγο αυτό προσπαθούμε διαρκώς να μειώσουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα σε όλους τους τομείς της δραστηριότητάς μας.
Κοινωνική προσφορά
Κατά την περίοδο της γενικευμένης κρίσης η οποία έχει επηρεάσει τα θεμέλια της Ελληνικής κοινωνίας, ο Όμιλος υλοποιεί με συνέπεια μια σειρά δράσεων με στόχο να υποστηρίξει την κοινωνική συνοχή προσφέροντας όφελος σε ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων. Οι δράσεις αυτές αποτελούν μέρος των προγραμμάτων κοινωνικής υπευθυνότητας των σημάτων του Ομίλου που βασίζονται σε 3 πυλώνες: Παιδιά σε Ανάγκη, Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες, Νεανική & Κοινωνική Επιχειρηματικότητα.

Σας προσκαλούμε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τις δεσμεύσεις και τις δράσεις μας στον τομέα της εταιρικής υπευθυνότητας στους Ετήσιους Απολογισμούς Εταιρικής Υπευθυνότητας του Ομίλου μας.

2021
ESG Report 2021
2020
Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2020
2019
Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2019
2018
Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2018
2017
Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2017
2016
Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2016