Προσήλωση στην Ποιότητα

Ο Όμιλος εναρμονίζεται πλήρως με τα αυστηρότερα διεθνή πρότυπα σχετικά με τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων του και ακολουθεί πιστά τις απαιτήσεις των προτύπων αυτών:

 
ISO 9001
Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
ISO 22000
Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων
ISO 14001
Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
OHSAS 18001
Σύστημα Υγείας και Ασφάλειας
Management System
IFS
 
Halal Certificate
Πιστοποίηση Προϊόντων Ποιότητας βάση Θρησκευτικών Απαιτήσεων του Ισλαμικού Νόμου.

Πιστοποιήσεις & Έλεγχοι

360
Πιστοποιήσεις συστημάτων διαχείρισης ποιότητας (παραγωγικές μονάδες & σημεία πώλησης).
1000
Εσωτερικοί έλεγχοι ετησίως διενεργούνται από ομάδα έμπειρων επιστημόνων.
2
Πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια που διενεργούν μεγάλο αριθμό χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων καθημερινά .
55000
Εργαστηριακοί έλεγχοι ετησίως για την επαλήθευση κανόνων υγιεινής και καθαριότητας (μικροβιολογικοί, χημικοί, έλεγχοι DNA κρέατος).
Συνεχής θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση του προσωπικού παραγωγικών μονάδων και καταστημάτων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας και στο σύστημα HACCP.